Organisasjon

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en stor og tverrfaglig utviklingsorganisasjon, med et viktig samfunnsoppdrag og et mangfold av høyt kompetente medarbeidere.

Bli kjent med oss

Vestfold og Telemark fylkeskommune er organisert med åtte direktører, to utviklingsledere og 33 seksjonsledere

Slik er vi organisert

Organisering av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Last ned | Last ned oversikt med ledere

Visjon og verdier

Vi skal skape «Verdi for framtida» gjennom verdiene kompetanse, samarbeid og åpenhet.

Vår visjon, våre verdier og medarbeider- og lederprinsipper skal binde oss sammen som organisasjon og bidra til å bygge vår felles organisasjonskultur. Dette er utarbeidet gjennom et internt utviklingsprosjekt hvor alle ansatte har fått muligheten til å spille inn.

Les om vår visjon, våre verdier, medarbeider- og lederprinsipper

Fylkesdirektørens ledergruppe

Fylkeskommunens administrative ledelse består av fylkesdirektør og åtte direktører som styrer hver sin sektor.

Arve Semb Christophersen

Fylkesdirektør

arve.semb.christophersen@vtfk.no

93 00 80 18

Rune Terje Hjertaas

Direktør for økonomi, styring og eierskap

rune.hjertaas@vtfk.no

333 44 136

Økonomi, styring og eierskap har ansvaret for:

Anne Pedersen

Direktør for HR, mestring og utvikling

anne.pedersen1@vtfk.no

33344264

HR, mestring og utvikling har ansvaret for:

Gunnar Berg Treidene

Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet

gunnar.berg.treidene@vtfk.no

97 04 68 35

Samferdsel, miljø og mobilitet har ansvaret for:

Turid Kristoffersen

Direktør for tannhelse og forebygging

turid.kristoffersen@vtfk.no

35 91 73 08

Tannhelse og forebygging har ansvaret for:

Helge Galdal

Direktør for opplæring og folkehelse

helge.galdal@vtfk.no

97 54 26 88

Opplæring og folkehelse har ansvaret for:

Anitra Fossum

Konstituert direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

anitra.fossum@vtfk.no

95178719

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima har ansvaret for:

Else Blom

Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

else.blom@vtfk.no

97 19 43 81

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet har ansvaret for:

Lisbeth Svensson

Direktør for næring, innovasjon og kompetanse

lisbeth.eek.svensson@vtfk.no

95 94 90 19

Næring, innovasjon og kompetanse har ansvaret for:

Rutiner og retningslinjer

Arbeidsreglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Etiske retningslinjer for ansatte i fylkeskommunen

Rutine for varsling

Finn en ansatt

Her finner du kontaktinfo til våre virksomheter, avdelinger og ansatte

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 16.05.2022 kl.10.25