Organisasjon

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en stor og tverrfaglig utviklingsorganisasjon, med et viktig samfunnsoppdrag og et mangfold av høyt kompetente medarbeidere.

Bli kjent med oss

Slik er vi organisert

Organisering av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Last ned | Last ned oversikt med ledere

Visjon og verdier

Vi skal skape «Verdi for framtida» gjennom verdiene kompetanse, samarbeid og åpenhet.

Vår visjon, våre verdier og medarbeider- og lederprinsipper skal binde oss sammen som organisasjon og bidra til å bygge vår felles organisasjonskultur. Dette er utarbeidet gjennom et internt utviklingsprosjekt hvor alle ansatte har fått muligheten til å spille inn.

Les om vår visjon, våre verdier, medarbeider- og lederprinsipper

Fylkesdirektørens ledergruppe

Fylkeskommunens administrative ledelse består av fylkesdirektør, seks direktører som styrer åtte sektorer, og en utviklingsleder.

Arve Semb Christophersen

Fylkesdirektør

arve.semb.christophersen@vtfk.no

93 00 80 18

Anitra Fossum

Kst. direktør for økonomi, styring og eierskap

anitra.fossum@vtfk.no

95 17 87 19

Økonomi, styring og eierskap har ansvaret for:

Gunnar Berg Treidene

Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet

gunnar.berg.treidene@vtfk.no

97 04 68 35

Samferdsel, miljø og mobilitet har ansvaret for:

Anitra Fossum
Anitra Fossum

Kst. direktør for HR, mestring og utvikling

anitra.fossum@vtfk.no

95 17 87 19

Turid Kristoffersen

Direktør for tannhelse og forebygging

turid.kristoffersen@vtfk.no

35 91 73 08

Tannhelse og forebygging har ansvaret for:

Helge Galdal

Direktør for opplæring og folkehelse

helge.galdal@vtfk.no

97 54 26 88

Opplæring og folkehelse har ansvaret for:

Liv Marit Hansen
Liv Marit Hansen

Kst. direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

liv.marit.hansen@vtfk.no

93 42 51 14

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima har ansvaret for:

Else Blom

Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

else.blom@vtfk.no

97 19 43 81

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet har ansvaret for:

Liv Marit Hansen
Liv Marit Hansen

Kst. direktør for næring, innovasjon og kompetanse

liv.marit.hansen@vtfk.no

93 42 51 14

Næring, innovasjon og kompetanse har ansvaret for:

Hege Glenna
Hege Glenna

Utviklingsleder for brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon

hege.glenna@vtfk.no

48 18 65 33

Rutiner og retningslinjer

Arbeidsreglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Etiske retningslinjer for ansatte i fylkeskommunen

Visjon, verdier, medarbeider- og lederprinsipper

Rutine for varsling

Finn en ansatt

Her finner du kontaktinfo til våre virksomheter, avdelinger og ansatte

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 02.06.2023 kl.10.13