87

Organisasjon

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en stor og tverrfaglig utviklingsorganisasjon, med et viktig samfunnsoppdrag og et mangfold av høyt kompetente medarbeidere.

Slik er vi organisert

Vestfold og Telemark fylkeskommune er organisert med åtte direktører, to utviklingsledere og 33 seksjonsledere

Organisasjonsmodell

Organisering av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Last ned | Last ned - med ledere

Fylkesrådmannens ledergruppe

Fylkeskommunens administrative ledelse består av fylkesrådmann og åtte direktører som styrer hver sin sektor.

Jan Sivert Jøsendal

Fylkesrådmann

jan.sivert.josendal@vtfk.no

94 87 76 36

Rune Terje Hjertaas

Direktør for økonomi, styring og eierskap

rune.hjertaas@vtfk.no

333 44 136

Økonomi, styring og eierskap har ansvaret for:

Anne Pedersen

Direktør for HR, mestring og utvikling

anne.pedersen1@vtfk.no

33344264

HR, mestring og utvikling har ansvaret for:

Gunnar Berg Treidene

Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet

gunnar.berg.treidene@vtfk.no

97 04 68 35

Samferdsel, miljø og mobilitet har ansvaret for:

Turid Kristoffersen

Direktør for tannhelse og forebygging

turid.kristoffersen@vtfk.no

35 91 73 08

Tannhelse og forebygging har ansvaret for:

Helge Galdal

Direktør for opplæring og folkehelse

helge.galdal@vtfk.no

97 54 26 88

Opplæring og folkehelse har ansvaret for:

Lisbeth Svensson

Direktør for næring, innovasjon og kompetanse

lisbeth.eek.svensson@vtfk.no

95 94 90 19

Næring, innovasjon og kompetanse har ansvaret for:

Øistein Brinck

Direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

oistein.brinck@vtfk.no

48 16 64 15

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima har ansvaret for:

Else Blom

Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

else.blom@vtfk.no

97 19 43 81

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet har ansvaret for:

Rutiner og retningslinjer

Arbeidsreglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Etiske retningslinjer for ansatte i fylkeskommunen

Rutine for varsling

Finn en ansatt

Her finner du kontaktinfo til våre virksomheter, avdelinger og ansatte

 

Oppdatert: 01.04.2020