Bransjesamarbeid: Rekruttering til yrkesfag!

Mat- og måltidsbransjen har et økende behov for fagarbeidere, samtidig som rekruttering til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag er fallende.

Det er også et behov i arbeidsmarkedet for flere fagretninger innenfor industrifagene og innenfor bygg- og anleggsfagene. Her er det god innsøking, men bransjen oppgir at de ønsker flere lærlinger og flere søkere.

Bakgrunn

I Fylkestinget desember 2020, kom verbalvedtak 8 i fylkestingsak 161/20:

"Fylkesrådmannen bes komme med en sak til fylkestinget i løpet av første halvår 2021 som viser muligheter og framdrift for igangsetting av et bransjesamarbeid for rekruttering. Bransjesatsningen skal knytte til seg nøkkelpersoner og/eller næringsklynger innenfor bransjer med et stort kompetansebehov for å øke rekrutteringen og statusen til utvalgte utdanningsløp. Restaurant og Matfag (RM) skal prioriteres."

 

Ny podkast knuser myter om yrkesfag

Mandag 3. oktober slippes fylkeskommunens første podkast. Hvorfor? For å knuse seiglivede myter om yrkesfag.

I de 6 episodene møter du 12 ulike gjester fra fylket. Mytene som diskuteres er:

1) Fagbrev gir ikke jobb i framtida

2) Fagbrev er et hinder for høyere utdanning

3) Yrkesfag er kjedelig

4) Yrkesfag er bare for skolesliterne

5) Yrkesfag er bare for tøffe gutter

6) Det er vanskelig å ta fagbrev

 

 

Publisert: 01.02.2022 Oppdatert: 23.09.2022 kl.10.40

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa består av:

Prosjektleder Marit Bjerknes Rød

Prosjektkoordinator Bente Bugge-Erlingsen

Prosjektmedarbeider Loni Bjerkholt-Pedersen