Postliste og innsyn

Offentlig journal

  • er et verktøy for medvirkning, åpenhet og innsyn og skal understøtte demokrati, kontroll og rettssikkerhet
  • gir opplysninger om dokumenter sendt til og fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er tilgjengelig for de tre siste månedene
  • oppdateres normalt daglig etter klokken 12.00 for dokumenter journalført to dager tidligere, konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn

Offentlig journal

Kontakt oss for å be om innsyn

Unntatt offentlighet

Noen dokumenter er markert med «unntatt offentlighet» og har et rødt symbol. Du kan be om innsyn i disse dokumentene og saksbehandleren vil vurdere om innsyn kan gis. Du bestiller innsyn ved å klikke på det røde symbolet til venstre for dokumentopplysningene.

Dette publiserer vi ikke

Vestfold og Telemark fylkeskommune publiserer ikke opplysninger eller dokumenter som gjelder enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger. 

Vi publiserer heller ikke dokumenter som inneholder fødselsnummer, lønn til personer eller immaterielle rettigheter som åndsverk. Alt dette er i henhold til offentlighetsforskiften § 7.

Politiske saker

Gå til vår felles nettside for politiske saker for innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller.

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 22.01.2021 kl.14.24