Postliste og innsyn

Offentlig journal

  • er et verktøy for medvirkning, åpenhet og innsyn og skal understøtte demokrati, kontroll og rettssikkerhet
  • gir opplysninger om dokumenter sendt til og fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er tilgjengelig for de elleve siste månedene
  • oppdateres daglig med dokumenter journalført to dager tidligere. Konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn

Offentlig journal

Kontakt oss for å be om innsyn

Unntatt offentlighet

Noen dokumenter er markert med «unntatt offentlighet» og har et rødt symbol. Du kan be om innsyn i disse dokumentene og saksbehandleren vil vurdere om innsyn kan gis. Du bestiller innsyn ved å klikke på det røde symbolet til venstre for dokumentopplysningene.

Dette publiserer vi ikke

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke dokumenter knyttet til enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger publisert i offentlig journal på internett.

For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene, ta kontakt på innsyn@vtfk.no

Politiske saker

Gå til vår felles nettside for politiske saker for innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller.

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 27.03.2023 kl.15.22