Postliste og innsyn

Offentlig journal

  • er et verktøy for medvirkning, åpenhet og innsyn og skal understøtte demokrati, kontroll og rettssikkerhet
  • gir opplysninger om dokumenter sendt til og fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er tilgjengelig for de tre siste månedene
  • oppdateres normalt daglig etter klokken 12.00 for dokumenter journalført to dager tidligere, konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn

Det har oppstått en teknisk feil med offentlig journal, og vi jobber med å løse saken. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp. Beklager ulempene!

Offentlig journal

Kontakt oss for å be om innsyn

Unntatt offentlighet

Noen dokumenter er markert med «unntatt offentlighet» og har et rødt symbol. Du kan be om innsyn i disse dokumentene og saksbehandleren vil vurdere om innsyn kan gis. Du bestiller innsyn ved å klikke på det røde symbolet til venstre for dokumentopplysningene.

Dette publiserer vi ikke

Vestfold og Telemark fylkeskommune publiserer ikke opplysninger eller dokumenter som gjelder enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger. 

Vi publiserer heller ikke dokumenter som inneholder fødselsnummer, lønn til personer eller immaterielle rettigheter som åndsverk. Alt dette er i henhold til offentlighetsforskiften § 7.

Politiske saker

Gå til vår felles nettside for politiske saker for innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller.

Oppdatert: 14.02.2020

Ser du etter gamle postlister?

De gamle postlistene for Vestfold og Telemark er tilgjengelig her: