Tilskudd, priser og stipend

Samlet oversikt over alle tilskudd, priser og stipend i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Idrett, friluftsliv og frivillighet

Spillemidler idrettsanlegg

Spillemidler lokale kulturhus

Statlige tilskuddsordninger

Toppidrettsstipend

Tilskudd til idrettsarrangement

Kultur og kulturarv

Priser og stipender

Litteraturprisen

Fylkeskulturprisen

Kunstnerstipend

Stipend for husflid og håndverk

Jomfrulandstipendet

Arbeidsstipend i Bibalos Hus

 

Tilskudd

Spillemidler

Tilskudd til kunstproduksjon

Tilskudd til kulturarv

Klima og miljø

Tilskudd til klima- og miljøtiltak

Mulighetsstudier for produksjon og lagring av solenergi på næringseiendommer og offentlige bygg

Næring, innovasjon, kompetanse og inkludering

Kompetanse og inkludering

Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen)

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap

Fagskole

Næringsutvikling

Oversikt over tilskudd til næring og entreprenørskap

Tilskudd til transport i skjærgården

Forskning:

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

FORREGION Vestfold og Telemark

Ønsker din virksomhet å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? FORREGION Vestfold og Telemark stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Landbruk:

Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) 

Rekruttering og kompetanseheving (RK-midler)

Vei, transport og trafikksikkerhet

Tilrettelagt transportstøtte (TT-ordningen)

Trafikksikkerhetsordningen

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

Opplæring og folkehelse

Søkbare kompetansemidler i videregående opplæring

Utviklingsmidler til forsterket innsats og samarbeid om inkludering

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Attraktive tettstader i bygdene-kring villreinfjellet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr internasjonaliseringsmidler

Mulighetsstudier for produksjon og lagring av solenergi på næringseiendommer og offentlige bygg

 

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 05.07.2023 kl.09.37

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle offentlige støtteordninger for næringsdrivende?