Tilskudd, priser og stipend

Samlet oversikt over alle tilskudd, priser og stipend i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Idrett, friluftsliv og frivillighet

Spillemidler

Statlige tilskuddsordninger

Toppidrettsstipend

Fond idrettsarrangement- og anlegg

Kultur og kulturarv

Priser og stipender

Litteraturprisen

Fylkeskulturprisen

Kunstnerstipend

Stipend for husflid og håndverk

Jomfrulandstipendet

 

Tilskudd

Spillemidler

Tilskudd til kunstproduksjon

Tilskudd til kulturarv

Klima og miljø

Tilskudd til klima- og miljøtiltak

Næring, innovasjon og kompetanse

Næringsutvikling

Tilskudd til næring og innovasjon

 

Kompetanse og inkludering

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Etablereropplæring for innvandrere

Bedriftsintern opplæring

Fagskole

Vei, transport og trafikksikkerhet

Tilrettelagt transportstøtte (TT-ordningen)

Trafikksikkerhetsordningen

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

Oppdatert: 30.01.2020