Om regionen

kommune web2.png

Vestfold og Telemark har i overkant av 419 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. 82 % av befolkningen bor i tettbygd strøk.

Den nye regionen er en særlig ressursrik kultur-, natur- og industriregion med et eksportrettet næringsliv og høy FoU-aktivitet. Regionen har 121 500 private og 61 500 offentlige arbeidsplasser. 

Vestfold og Telemark er også en betydelig jordbruksregion, med 648 km2 jordbruksareal i drift. Regionen har 20 % av landets matkorn, 25 % av landets fruktproduksjon og 25 % av landets grønnsaksareal. 

Regionen har et areal på 17 466 km2, med store fjellområder og en kystlinje for fastland og øyer på 3 145 km. Det tar omtrent fire timer å kjøre fra Vinje i nordvest til Horten i øst. 1 881 km2, eller 12 % av det totale landarealet i regionen er vernet areal (nasjonalparker, naturreservat, landsskapsvernområder og andre fredninger). Hardangervidda nasjonalpark utgjør en stor del av dette arealet.  

Utviklingsenheten Vestfold og Telemark+ (VT+) har ansvar for regional kunnskapsutvikling med vekt på analyse, statistikk og forskning i den nye fylkeskommunen.

Trine Orten Groven

Utviklingsleder for Vestfold og Telemark +

mail_outlinetrine.orten.groven@vtfk.no

smartphone986 45 613

Alle ansatte i VT+

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Kommuneprofiler

Her kan du få en kort innføring i hver av fylkets 23 kommuner.

Kommuneprofiler

Slik lever vi i Vestfold og Telemark

Dybderapporten gir kunnskap om helsetilstanden i Vestfold og Telemark og er fylkets folkehelseoversikt.

Slik lever vi i Vestfold og Telemark