Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et foreløpig kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling.
Barn som holder hverandre
«Ditt og mitt Vestfold og Telemark» er et viktig grunnlag for arbeidet med regional planstrategi. Foto: Trinity Kubassek/Pexels

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling. Dette er også kunnskapsgrunnlag for arbeidet med regional planstrategi.

Særlig viktige områder i regionen

Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling presenterer sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. FNs 17 bærekraftsmål går som en råd tråd gjennom dokumentet. Vi peker på to særlig viktige områder i regionen som krever prioritering og forpliktende samhandling:

  1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

 

 

Publisert: 29.08.2019 Oppdatert: 29.01.2020

Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling.

Last ned rapporten