Kompetanse

Rapporten "Kompetanse i Vestfold og Telemark" gir kunnskap om kompetanse og arbeidsliv i Vestfold og Telemark. Den er et kunnskapsgrunnlag for Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark.

GettyImages-1179153745.jpg

Rapporten peker på endrede kompetansebehov Vestfold og Telemark står overfor både som følge av den demografiske og teknologiske utviklingen. Flere eldre og stadig sentralisering fører til press på arbeidsmarkedet og en større økonomisk byrde på den arbeidende delen av befolkningen. Samtidig stilles arbeidstakere og næringsliv overfor strengere krav til omstillingsevne og produktivitet i en verden med rask teknologisk endring.

Klimautfordringene og det grønne skiftet forsterker behovet for endring og nytenkning blant næringer og i arbeidslivet.

Rapporten analyserer utviklingen i en del yrkesgrupper i fylket og viser blant annet at antall sykepleiere øker, likt som i resten av landet. Veksten i antallet programvareutviklere er derimot lavere enn ellers i landet. Det har de siste årene vært behov for en stor årlig tilsetting i flere av håndverksfagene, og disse yrkesgruppene vokser raskere i vårt fylke enn ellers i landet.

Fylket vårt kjennetegnes fortsatt ved et høyt utenforskap, først og fremst som følge av en høy andel uføre. Den største forskjellen mellom vårt fylke og resten av landet finner vi blant de under 30 år hvor fire prosent i Vestfold og Telemark mottar uføretrygd mot 2,5 prosent i landet som helhet. Vi har også en høy andel unge uten og utenfor arbeid og utdanning.

Last ned rapporten Kompetanse i Vestfold og Telemark

Erling Kielland Servoll

Rådgiver statistikk og analyse

erling.kielland.servoll@vtfk.no

90826683

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@vtfk.no

414 53 673

Publisert:

08.04.2021

Oppdatert:

21.04.2021 kl.09.57