Næringsstruktur

Industri, IKT-løsninger og reiseliv er sterke næringer i fylket. Dette viser en ny rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA). "Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark" peker også på forventa utviklingstrekk og områder hvor fylket har et potensial.

Herøya Foto: Hanna Hekkelstrand

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra VT+ i samarbeid med seksjon for næringsutvikling og entreprenørskap. 

Rapporten beskriver basisnæringer
Rapporten beskriver næringsstrukturen i Vestfold og Telemark gjennom 11 verdikjeder innenfor næringer SØA omtaler som basisnæringer. Dette er næringer som selger produkter som handles over lange avstander, gjerne i internasjonale eller globale markeder.

Rapporten tar for seg basisnæringene fordi de, til forskjell fra lokale næringer, varierer betydelig mellom områder og på mange måter definerer fortrinn og særlige egenskaper ved næringslivet der.

Utfordrer oss til å se på næringsutvikling med nye innfallsvinkler

Seksjonsleder Næringsutvikling og entreprenørskap Tore Øystein Strømsodd kommenterer arbeidet til SØA.
– Rapporten og tenkemåten som den bygger på vil bidra til at vi lykkes bedre med smart spesialisering. Verdikjedetankegangen som ligger til grunn utfordrer oss til å se på næringsutvikling med nye innfallsvinkler, sier han.

Her kan du lese og laste ned Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark.

Publisert: 04.12.2020 Oppdatert: 22.12.2020 kl.14.44