Folkehelse

I fylkets nye oversikt får du innblikk i helsetilstanden og de største utfordringene vi står overfor.

«Slik lever vi i Vestfold og Telemark» er en dybderapport innenfor folkehelse. Den går bredere og dypere enn det som finnes av kunnskap i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark».

Last ned rapport

Bedring av befolkningens helse

Folkehelsearbeid handler om samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse. Samtidig skal faget også arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsa. Godt folkehelsearbeid er en svært viktig del av bærekraftig samfunnsutvikling.

Folkehelsearbeidet og social bærekraft

Folkehelsearbeid er tett knyttet opp til dimensjonen sosial bærekraft. Målsettingen er å utjevne forskjeller, skape likeverdige og rettferdige muligheter for menneskelig vekst og utvikling i trygge omgivelser. Et målrettet og langsiktig folkehelsearbeid som understøtter sosial bærekraft, og dermed også de to andre dimensjoner av bærekraft, må være kunnskapsbasert. Kunnskapen gir mulighet til å prioritere og finne gode og riktige løsninger og tiltak på regionalt og lokalt nivå.

 

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@vtfk.no

414 53 673

Publisert: 22.12.2020 Oppdatert: 20.07.2021 kl.13.09