Folkehelse

«Slik lever vi i Vestfold og Telemark» er fylkets folkehelseoversikt. Rapporten utforsker helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket vårt, samt peker på de største folkehelseutfordringene vi står overfor.

Slik lever vi forside.png

«Slik lever vi i Vestfold og Telemark» er en dybderapport innenfor folkehelse som går bredere og dypere i kunnskapsfremstillingen enn det som finnes i det overordnede kunnskapsgrunnlaget «Ditt og mitt Vestfold og Telemark».

Folkehelsearbeid handler om samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse og å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsa. Godt folkehelsearbeid er en svært viktig del av bærekraftig samfunnsutvikling. Folkehelsearbeid er tett knyttet opp til dimensjonen sosial bærekraft gjennom målsetting om å utjevne forskjeller og skape likeverdige og rettferdige muligheter for menneskelig vekst og utvikling i trygge omgivelser. Et målrettet og langsiktig folkehelsearbeid som understøtter sosial bærekraft, og dermed også de to andre bærekraftdimensjonene, må være kunnskapsbasert. Kunnskapen gir mulighet til å prioritere og finne gode og riktige løsninger og tiltak på regionalt og lokalt nivå.

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@vtfk.no

414 53 673

Publisert: 22.12.2020 Oppdatert: 08.04.2021 kl.14.49

Slik lever vi i Vestfold og Telemark

Dybderapporten gir kunnskap om helsetilstanden i Vestfold og Telemark og er fylkets folkehelseoversikt.

Slik lever vi i Vestfold og Telemark