Folkehelseundersøkelsen

Til høsten gjennomføres "Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel i Vestfold og Telemark 2021" i fylket.  Folkehelseundersøkelsen skal gi ny unik lokal kunnskap for å bedre vår livskvalitet, trivsel og helse.

Er du over 17 år og bor i fylket? Da kan du være blant de 90 000 tilfeldige utvalgte innbyggerne som blir invitert til å delta. Undersøkelsen foregår på nett. Du svarer ved å fylle ut et digitalt spørreskjema. Utvalgte personer mottar en invitasjon på SMS og e-post. 

Ny unik kunnskap om din og min trivsel

Målet med undersøkelsen er å få en bedre viten om livskvalitet, helse og trivsel til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og mere relevante tjenester og tiltak for befolkningen. 

Fylkeskommunene gjennomfører folkehelseundersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Resultatene skal understøtte kommunenes og fylkeskommunens arbeide. I tillegg vil de innsamlede svar inngå i forskning ved Universitet i Sørøst-Norge.

De første resultatene publiseres omtrent 8 uker etter at spørreskjemaundersøkelsen er avsluttet.

Hva spør vi om?

Spørreskjemaet inneholder ca. 40 spørsmål inndelt i 7 overordnede temaer som omhandler nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. For flere av spørsmålene om livskvalitet finnes det ikke regionale eller lokale resultater fra tidligere.

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres jevnlig også i andre fylker, nylig i Møre og Romsdal samt Rogaland. Dette gjør det mulig å sammenligne resultater på tvers av fylker.

På Folkehelsehelseinstiuttets nettside finner du mer informasjon om de gjennomførte undersøkelser.

Les mere her

 

 

 

 

Når?

Digitalt spørreskjema blir sendt ut den 27. september. Undersøkelsen pågår i 2 til 4 uker

Har du spørsmål?

Lurer du på noe vedrørende folkehelseundersøkelsen? Eller ønsker du mer informasjon?Ta kontakt med oss! 

Mari Katrine Nicholls Espetvedt
Prosjektleder
Ellen Just Hansen
Rådgiver