Folkehelseundersøkelsen

Til høsten gjennomføres "Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel i Vestfold og Telemark 2021" i fylket.  Folkehelseundersøkelsen skal gi ny unik lokal kunnskap for å bedre vår livskvalitet, trivsel og helse.

Bor du i fylket? Er du fylt 18 år? Da kan du være blant de 90 000 tilfeldige utvalgte innbyggerne som blir invitert til å delta. Undersøkelsen foregår på nett. Du svarer ved å fylle ut et digitalt spørreskjema. Utvalgte personer mottar en invitasjon på SMS og e-post. 

Ny unik kunnskap om din og min trivsel

Målet med undersøkelsen er å få en bedre viten om livskvalitet, helse og trivsel til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og mere relevante tjenester og tiltak for befolkningen. 

Fylkeskommunene gjennomfører folkehelseundersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Resultatene skal understøtte kommunenes og fylkeskommunens arbeid. I tillegg vil de innsamlede svar inngå i forskning ved Universitet i Sørøst-Norge.

De første resultatene forventes tidligst 8 uker etter at spørreskjemaundersøkelsen er avsluttet.

Hva spør vi om?

Spørreskjemaet er inndelt i 8 overordnede temaer som omhandler nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. For flere av spørsmålene om livskvalitet finnes det ikke regionale eller lokale resultater fra tidligere.

Undersøkelsen tar i snitt sirka 15 til 20 minutter å gjennomføre.

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres jevnlig også i andre fylker, nylig i Møre og Romsdal samt Rogaland. I 2016 ble et utsnitt av befolkningen i Vestfold spurt.  Dette gjør det mulig å sammenligne resultater.

På Folkehelsehelseinstiuttets nettside finner du mer informasjon om de gjennomførte undersøkelser.

Les mere her

Hvordan ser spørreskjema ut?

Det digitale spørreskjema er tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Klikk her og se nynorsk og bokmål spørreskjemaer.

 

Mari Katrine Nicholls Espetvedt
Prosjektleder

 

 

Når?

Digitalt spørreskjema blir sendt ut den 27. september. Undersøkelsen pågår frem til den 17. oktober

Spørsmål og svar om undersøkelsen

Her kan du få svar på alt du lurer på om undersøkelsen! Klikk her og få svar.

Kontakt oss

Har du spørsmål til folkehelseundersøkelsen, send epost til:  folkehelse@vtfk.no

Har du spørsmål til folkehelsearbeidet kan du ta kontakt med en av os.