Befolkningstetthet

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å laste inn kartet.

Oppdatert: 24.01.2020

Hva viser kartet?

Kartet viser befolkningstetthet i ruter på 1 km per 1.1.2019.

Klikk på dobbeltpilen oppe til venstre for å få fram tegnforklaring.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.