Vernet natur

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å laste inn kartet.

Oppdatert: 24.01.2020

Hva viser kartet?

Kartet viser vernet natur.

Klikk på dobbeltpilen oppe til venstre for å få fram tegnforklaring.

Kilde: Miljødirektoratet.