Virksomheter

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å laste inn kartet.

Publisert: 28.11.2019 Oppdatert: 19.05.2020

Hva viser kartet?

Kartet viser tetthet av virksomheter i ruter på 1 km per 1.1.2019.

Klikk på dobbeltpilen oppe til venstre for å få fram tegnforklaring.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.