Koronapandemien

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å bidra til en felles forståelse av situasjonen næringslivet i fylket står overfor som følge av korona-pandemien. Ved å samle og tilgjengeliggjøre relevant informasjon om utviklingen, kan fylkeskommunen og regionale samarbeidspartnere jobbe kunnskapsbasert i utviklingen av tiltak.

Kunnskap om effekten av korona-pandemien

Her finner du rapporter om konsekvenser av pandemien for næringsliv og arbeidstakere: 

Koronavirus og norsk økonomi 

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv

Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under koronakrisen

Statusrapport fra Innovasjon Norge (uke 20)