Konsekvenser av koronapandemien

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å bidra til en felles forståelse av situasjonen næringslivet i fylket står overfor som følge av korona-pandemien. Ved å samle og tilgjengeliggjøre relevant informasjon om utviklingen, kan fylkeskommunen og regionale samarbeidspartnere jobbe kunnskapsbasert i utviklingen av tiltak.

Denne siden samler tilgjengelig statistikk og analyser knyttet til konsekvenser av korona-pandemien for verdiskapingen i fylket. Data oppdateres kontinuerlig ettersom kildene oppdateres.

Les mer om tiltakspakken som fylkeskommunen har lansert for å dempe konsekvenser i vår region.

Kilder til nasjonal statistikk om korona-pandemien

SSB: Statistikk om koronakrisen

NAV: Koronavirus statistikk

Kilder til internasjonal statistikk om korona-pandemien

OECD: Coronavirus data

World Economic Forum: Covid-19

 

Kunnskap om effekten av korona-pandemien

Her finner du rapporter om konsekvenser av pandemien for næringsliv og arbeidstakere: 

Koronavirus og norsk økonomi 

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv

Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under koronakrisen

Statusrapport fra Innovasjon Norge (uke 20)