NHOs bedriftsundersøkelse

Tallene stammer fra NHOs ukentlige bedriftsundersøkelse. 350-400 bedrifter i Vestfold og Telemark har hver uke svart på undersøkelsen (mellom 4 000 og 5 500 bedrifter på landsbasis). Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.

Oppdatert: 17.04.2020 kl.15.26