Klima

De totale klimagassutslippene i Vestfold og Telemark gikk ned med 0,55 % fra 2018 til 2019 til 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For å nå klimamålet om å kutte 60 % av utslippene sammenliknet med utslippene i 2009, må vi kutte 304 000 tonn hvert år fremover.

Industrien sto for 69 % av de totale utslippene i Vestfold og Telemark i 2019, en 0,1 % økning fra året før. Samtidig har både veitrafikk, sjøfart og jordbruk hatt reduserte utslipp. Se mer om dette i den interaktive rapporten under!

Åpne rapporten i fullskjerm

Publisert: 06.11.2019 Oppdatert: 07.04.2021 kl.12.46