Kompetanse

Statistikkløsningen under lar deg undersøke en rekke sider ved kompetansesituasjonen i Vestfold og Telemark.

Du kan undersøke utviklingen i yrkesgrupper, utdanningsnivå og næring gjennom en rekke interaktive figurer for kompetanseregioner i fylket. Løsningen viser videre arbeidsledighet for ulike yrkesgrupper i regionene, årsaker til utenforskap, utdanningsnivå, og resultater og overganger i utdanningen.

 

Åpne interaktiv statistikkløsning

 

På grunn av statistikkens detaljeringsgrad har vi slått sammen de små kommunene i Telemark til kompetanseregioner i tråd med eksisterende regionrådsstruktur. Vi har også slått sammen Tønsberg og Færder og grenlandskommunene fordi de er svært integrerte bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Publisert: 15.04.2021 Oppdatert: 05.09.2021 kl.21.10

Regional kompetansestrategi

Regionalt kunnskapgrunnlag for kompetanse er et av fire foreslåtte satsingsområder i Regional strategi for kompetanse Vestfold og Telemark

Erling Kielland Servoll
Rådgiver statistikk og analyse
Kjersti Norgård Aase
Rådgiver statistikk og analyse