Politikk og samfunn

Fylkeskommunen er et regionalt folkevalgt forvaltningsnivå med ansvar for viktige samfunnsoppgaver som blant annet videregående opplæring, samferdsel- og næringsutvikling, kultur, folkehelse og tannhelse.

Fylkespolitikernes viktigste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som er viktige for fylkets utvikling.

Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse, og velges ved kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.

Politisk organisering 

Fylkestinget har 61 folkevalgte representanter, og ledes av fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp). Maja Foss Five (Ap) er varaordfører.

I tillegg til fylkestinget er det fylkesutvalg og fem hovedutvalg.

De fem hovedutvalgene behandler saker innenfor  sitt fagområde; hovedutvalg for utdanning og kompetanse, hovedutvalg for samferdsel, hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, hovedutvalg for næring, reiseliv og internasjonalt arbeid, hovedutvalg for klima, areal og plan.

 

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Historisk arkiv

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter.

Web-TV arkiv 2022

Web-TV arkiv 2021

Web-TV arkiv 2020

Søk i saker fra Fellesnemnda