Fylkesvalgstyre

Fylkesvalgstyret for perioden 2019 - 2023

 

 • Terje Riis-Johansen, Senterpartiet - leder 

  Mette Kalve, Arbeiderpartiet - nestleder 

  Trine Jørgensen Dahll, Venstre  

  Grete Wold, Sosialistisk Venstreparti 

  Maren Njøs Kurdøl, Rødt 

  Hans Edvard Askjer, Kristelig Folkeparti 

  Arne Helge Jakobsen, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

  Harald Moskvil, Miljøpartiet De Grønne

  Gunn Marit Helgesen, Høyre 

  Frode G. Hestnes, Fremskrittspartiet 

Publisert: 01.11.2019 Oppdatert: 10.02.2021 kl.15.14