Stortingsvalget 2021

Valgdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. Det ble bestemt i statsråd 6. mars.

Valgdistrikt og listeforslag ved stortingsvalget 2021.

Ved stortingsvalget i 2021 er det 19 valgdistrikter fordelt på de 11 nye fylkeskommunene. Partier og lister som ønsker å stille til valg, må stille lister i valgdistriktene. Les mer om dette her

Mandatfordeling pr valgdistrikt
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler hvert åttende år samtlige stortingsmandater på de 19 valgdistriktene. Hvor mange som skal velges fra hvert valgdistrikt, regnes ut på bakgrunn av de 19 valgdistriktenes innbyggertall og areal.
 
Departementet har nå foretatt fordelingen som vil gjelde fra stortingsvalget i 2021:

Mandatfordeling per valgdistrikt for stortingsvalget 

Publisert:

07.05.2020

Oppdatert:

07.05.2020 kl.10.48