Stortingsvalget 2021

Valgdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene, med justering for kommuner som er overført mellom fylkene/valgdistriktene.

Det betyr at Vestfold og Telemark fylkeskommune har to valgdistrikter, Vestfold og Telemark.

Totalt skal det velges 169 stortingsrepresentanter hvorav 13 representanter fra Vestfold og Telemark fordelt slik:

  • Vestfold 7
  • Telmark 6

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021


Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars 2021 kl 12.00

Her finner du krav til og behandling av listeforslag

 

Partienes listeforslag for valgdistrikt Vestfold

Alliansen - Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkeaksjon Nei til mer bompenger

Fremskrtittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Partiet Sentrum

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Partienes listeforslag for valgdistrikt Telemark

Alliansen - Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkeaksjon Nei til mer bompenger

Fremskrtittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Partiet Sentrum

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Publisert:

07.05.2020

Oppdatert:

06.04.2021 kl.15.09