Ung velger 2023

Hvorfor bør du bruke din stemme ved både kommunestyre- og fylkestingsvalget?
Illustrasjon. Gutt foran tavle der det står valg, fylke og kommune.

Visste du at fylkeskommunen – vi som styrer ting på fylkesnivå – har ansvar for de videregående skolene, kollektivtrafikken og de offentlige tannlegene – bare for å nevne noe? 

For å kunne påvirke hvordan disse områdene styres i årene fremover, er det viktig at du fyller ut to stemmesedler på valgdagen 11. september: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget.

Her forhåndsstemmer du Les mer om valget Stem her på valgdagen

Se filmer og les om fylkeskommunens ansvar:  

Videregående opplæring

Med ansvar for de videregående skolene i Vestfold og Telemark strekker vi i fylkeskommunen oss for å kunne tilby et godt og variert opplæringstilbud. På den måten er vi med på å legge til rette for at unge skal få et godt voksenliv der de kan delta i samfunns- og arbeidslivet. 

Utdanning er nøkkelen til å nå drømmene dine – enten om du ønsker å gå den praktiske veien med yrkesfag eller videre til høyere utdanning. Vi vet at selv om gjennomføringen i videregående opplæring øker, er fortsatt rundt 9 prosent av unge mellom 16-25 år som står utenfor både utdanning og arbeid. Disse utfordringene jobber vi sammen med mange andre aktører for å bekjempe.

Derfor er vi også opptatt av å lytte til hva folk har å si. Vi vil høre hva du og andre unge synes om skolene, studiemulighetene og alt som kan gjøre skoledagen bedre. Så, når det er valg, er det også viktig at du stemmer. Fordi da kan du være med på å påvirke hvem som får ansvaret for å gjøre ting enda bedre. 

Husk å ta to stemmesedler ved valget og stem ved fylkestingsvalget også – godt valg!

Kollektivtilbud og fylkesveier 

Visste du at fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikk, skoleskyss og fylkesveier? Ja, vi er ganske store på dette med transport i både Vestfold og Telemark, og det er viktigere enn du kanskje tror. 

Tenk på det: Hvordan vi reiser har stor innvirkning på hverdagen vår. Med et bra kollektivtilbud kan vi enkelt møte venner, komme oss til skolen, og reise dit du vil uten å måtte spørre om å bli kjørt dit. Og det beste er at når flere tar kollektivtransport, blir det også bedre for miljøet.

Så nå er det på tide å bruke din stemme, for når du stemmer ved valg, er du med på å påvirke hvem som tar de store avgjørelsene om transport og veier. Vil du ha hyppigere bussavganger? Busser som går andre steder? Bedre veier der du bor? Vel, stemmen din er din stemme for å få det til. 

Så husk, dette er ikke bare noe som gjelder voksne. Ta ansvar, bruk stemmeseddelen din, og la oss rulle mot en fremtid med enda bedre kollektivtilbud og gode fylkesveier for alle.

Husk å ta to stemmesedler ved valget og stem ved fylkestingsvalget også – godt valg!

Tannhelse

At vi i fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, betyr at vi skal gi alle i Vestfold og Telemark god tannhelsehjelp – helt gratis for deg under 18 år, og med 75% rabatt frem til du er 24 år.

Det er viktig fordi tannhelsa vår påvirker oss mye mer enn vi tror. Med regelmessige tannsjekker og oppfølging, kan vi forebygge trøbbel og få hjelp til å fikse tannproblemer. 

Så, her kommer grunnen til at du bør bry deg om fylkeskommunen OG stemme: Når du stemmer ved valget, har du sjansen til å påvirke hvem som tar vare på tannhelsen og andre viktige ting i livet vårt. Politikerne som blir valgt, kan ta avgjørelser som påvirker tannhelsetjenesten i fylket.

Så neste gang du hører om fylkeskommunen og valg, tenk på din tannhelse. Og når valgdagen kommer, ta ansvar og bruk stemmen din – det kan gjøre en forskjell.

Husk å ta to stemmesedler ved valget og stem ved fylkestingsvalget også – godt valg!

Kultur og idrett

Vi i fylkeskommunen jobber for et levende kultur- og idrettsliv i Vestfold og Telemark. Vi legger til rette for kulturarrangementer, sportsaktiviteter og gir støtte til lokale talenter. 

Det er viktig fordi kultur og idrett er med på å berike livet til innbyggerne, det bygger tilhørighet, motvirker utenforskap og fremmer demokrati i regionen. Få andre områder kan på samme måte bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi perspektiver og bidra til utvikling av individer og samfunn.

Derfor jobber vi sammen med kommunene, frivillig sektor og næringsliv for å bygge en sterk regional identitet, styrke de gode møteplassene, bidra til at fylkets innbyggere har et godt tilbud innenfor kunst og kultur, litteratur, friluftsliv, og arenaer og anlegg for organisert og uorganisert fysisk aktivitet.

Så husk å bruke din stemme i fylkestingsvalget, da har du mulighet til å påvirke hvordan kultur og idrett skal blomstre i fylket vårt. 

Husk å ta to stemmesedler ved valget og stem ved fylkestingsvalget også – godt valg!

Klima og miljø

Visste du at Vestfold og Telemark har som mål å redusere klimagassutslippene sine med 60 prosent innen 2030? Og i 2050 skal vi ha et lavutslippssamfunn. I det arbeidet har vi som fylkeskommune en viktig rolle. 

Fylkeskommunen samler samfunnsaktører fra alle sektorer, samordner offentlig innsats og virkemiddelbruk, bidrar med kunnskap og tiltak for at vi skal nå regionale og nasjonale mål. Derfor har vi et gjennomgående miljø- og klimafokus i alle våre ansvarsområder.

Husk at ved å stemme ved fylkestingsvalget har du mulighet til å velge retningen på klima- og miljøpolitikken. Sammen skal vi jobbe for å redusere utslippene, beskytte naturen og sikre en bærekraftig framtid for oss og kommende generasjoner.

Når vi bruker stemmen vår, sender vi et klart budskap om hva som er viktig for oss.

Husk å ta to stemmesedler ved valget og stem ved fylkestingsvalget også – godt valg!

Fra 1. januar er vi to nye fylker:
Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Publisert: 21.07.2023 Oppdatert: 11.09.2023 kl.09.37

Her kan du forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Finn nærmeste valglokale

Valg av representanter

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. 

Les mer om kommune- og fylkestingsvalget 2023

Valglokaler på valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september. Flere kommuner holder også valg søndag 10. september. På valgdagen(e) må du stemme i egen kommune.

Finn nærmeste valglokale