Valg av representanter til rådene

I fbm fylkestingsvalget 2023 skal det igjen velges representanter til eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og y-nemnd.
Organisasjoner som representerer eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådene som representerer deres interesser. 

Forslag kan sendes post@vtfk.no

Valg til rådene og y-nemnda vil legges frem for behandling for nyvalgt fylkesting i november 2023. 

Ønsker du å lese mer om dagens råd finner du informasjon her

Publisert: 05.05.2023 Oppdatert: 08.05.2023 kl.15.09