Eierskap i selskaper og stiftelser

Fylkeskommunen har en rekke engasjement, eierskap og deltagelse i selskaper og stiftelser.

Siden er under oppbygging og det er derfor ikke alle selskapene du finner informasjon om foreløpig. Der du finner informasjon er denne ikke alltid oppdatert.

Aksjeselskap

Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS

E134 Haukeliveien AS

Høyskolen for yrkesfag AS

Industriinkubator Proventia AS

Raulandakademiet AS

Rehabiliteringssenteret AIR AS

Skien Dalen Skibsselskap AS

Sørnorsk Filmsenter AS

Teater Ibsen AS

Telemark og Vestfold regionteater AS

Torggata 18 AS

Torp Sandefjord Lufthavn AS

Vegfinans AS

Viken Filmsenter AS

Visit Telemark AS

Interkommunale selskaper

Brevik fergeselskap IKS

Gea Norvegica Geopark IKS

IKA Kongsberg

Kragerø fjordbåtselskap

Larvik Arena IKS

VIGO IKS

Vestfoldmuseene IKS

Vest-Telemark PPT IKS

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat

Interkommunalt samarbeid

NDLA Nasjonal, digital læringsarena (§27) 

Telemarkskanalen FKF

Telemarkskanalen regionalpark (§27)

Kraftkompetanse, kommunalt oppgavefellesskap (KO)

Særlovsselskap

Fagskolen i Vestfold og Telemark

Stiftelser

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling

Stiftelsen Notodden Blues festival

Stiftelsen Sauherad Samtun

Stiftelsen Telemarksforskning

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Telemark Museum

 

Dokumenter 

Eierskapsstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune (PDF)

Eierskapsprinsipper (PDF)

 

 

Publisert: 20.11.2017 Oppdatert: 06.07.2020