Fagskolen i Vestfold og Telemark

Organisasjonsform Selskap
Organisasjonsnummer 9874 568 112  (brreg.no) Bedriftsnummer under VTFK
Etableringsdato Skolen ble etablert i 2020 ved en fusjon av Fagskolen Telemark og Fagskolen Vestfold
Eiere Fagskolen Vestfold og Telemark eies 100% av Vestfold og Telemark fylkeskommune
Selskapets formål

Fagskolen i Vestfold og Telemark skal sørge for at det tilbys godkjente studier innenfor høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) som tar hensyn til lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Historisk bakgrunn for eierinteressen

Den fusjonerte Fagskolen Vestfold og Telemark har historiske røtter som strekker seg langt bakover i tid:

  •  Fagskolen i Vestfold var en videreføring av Den tekniske Skole i Carl Johans Værn, etablert i Horten i 1854, som regnes som noe av den eldste tekniske utdanningen i landet.
  • Fagskolen Telemark bygger videre på Skiensfjordens Skole – Uddannelse af mekaniske Arbeidere, som ble etablert i Porsgrunn i 1884.

Begge disse tekniske skolene ble på 1970-tallet delt og videreført i det som i dag er henholdsvis ingeniørutdanning ved USN og teknisk fagskoleutdanning ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

Styrende organer Skolen har eget styre oppnevnt av fylkestinget etter forslag fra NHO Vestfold og Telemark, LO Vestfold og Telemark, KS Vestfold og Telemark, Norsk Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, studenter og ansatte.
Daglig leder/rektor

Jens Christian Thysted

Prorektor: Ola Småkasin

Styre

Styret er skolens øverste organ representert ved skoleeier, arbeidslivets organisasjoner, næringslivet, studenter og ansatte.

Styresammensetning og valgperiode

1. Jørund A. Ruud leder

vara: Maja Foss Five

2. Per-Eivind Johansen - repr. for skoleeier - nestleder

vara: Kristin Sanna Kihle

3. Frode Lieungh - repr. for skoleier

vara: Veslemøy Wåle

4. Trude Viola Antonsen - repr, for skoleier

vara: Morten Istre

5. Harald Olsen - LO vestfold og Telemark

vara: Charlotte Jonskås

6. Vivil Hunding Strømme - NHO vestfold og Telemark

vara: Gunnar Bråthen

7. Kari Teigen - KS Vestfold og Telemark

vara: Jan Einar Brun

8. Espen Malkolmsen Aamodt - repr. for ansatte

vara: Lewis Gjetrang

En representant for fylkesrådmannen har møte- og talerett i styremøtene

 

Valgperiode er desember 2018 – desember 2020, deretter er valgperioden på tre år, før valgperioden fra desember 2023 er lik med fylkeskommunens.

Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet

 

Ingen

 

Politiske saker Oversikt politiske saker Fagskolen i Vestfold (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Fagskolen i Vestfold og Telemark (fagskolen-vestfoldogtelemark.no)
Ansvarlig saksbehandler

Ola Småkasin

E-post: ola.smaakasin@vtfk.no

 

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 16.02.20

Oppdatering utført av: Nils Thorbjørn Myhren

 

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 18.01.2021 kl.16.11