Gea Norvegica Geopark IKS

OrganisasjonsformInterkommunalt selskap
Organisasjonsnummer 987864257 (brreg.no)
Etableringsdato 08.12.2004
Eiere Vestfold fylkeskommune 34,4 prosent og Telemark fylkeskommune 34,4 prosent.
Prosentvis eierandel opptil 9,6 % for kommunene: Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien.
Selskapets formål Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens.  
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer Representantskapet (12 politisk valgte medlemmer)
Daglig leder Kristin Rangnes   
Styre

Fra Vestfold fylkeskommune er valgt Kjell Anders Lier (MDG) og Knut Anvik (FRP)

Styresammensetning og valgperiode Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, men ikke samtidig. Representantskapet velger styremedlemmer på vårmøte hvert år.
Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale

Avtaler mellom VFK og selskapet Arbeidsavtale
Politiske saker Oversikt politiske saker Gea Norvegica geopark IKS (opengov.cloudapp.net)
Merknader Høsten 2013 var det ny revalidering og Geoparken opprettholdt status som geopark med «grønt kort».
Selskapets nettside Gea Norvegica Geopark IKS (geoparken.no)
Ansvarlig saksbehandler

Lars Wilhelm Solheim, nærings-og miljøseksjonen i Vestfold fylkeskommune

Epost: larswilhels(at)vfk.no

Mobil: 954 26 205

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13.02