Industriinkubatoren Proventia AS

Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer 912 062 120
Etableringsdato 15.03.2013
Eiere
 • Herøya Industripark 40%
 • Vekst i Grenland IKS 16,667%
 • SIVA SF 16,667%
 • USN 6,667%
 • Telemark fylkeskommune 6,667%
 • Bilfinger Industrial Services Nordic Holding AS 3,333%
 • Industriinkubator Proventia AS 2,222%
 • Notodden utvikling 2,222%
 • Telemark Teknologipark AS 2,222%
 • Klosterøya Næringspark AS 1,111%
 • Prosjekt Invest AS 1,111%
 • Stiftelsen SINTEF 1,111%
Inskutt kapital kr 900 000
Tilskudd kr 2 500 000
Selskapets formål

Selskapet skal drive forretningsmessig rådgivning og alt som naturlig forbindes med slike aktiviteter. Selskapet skal
gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk
bidra til nyskaping, bedriftsetablering, utvikling av
eksisterende næringsliv og vekst i regionen. Selskapet kan erverve aksjer og andeler i andre selskap og organisasjoner
etter retningslinjer gitt av styret.

Historisk bakgrunn for eierinteressene Fylkeskommunen er initiativteker og stifter
Styrende organer Styret
Daglig leder Jørn Roar Bamle
Styre inkl vara

Sverre Gotaas (f 1959) styrets leder

Hanne Gro Haugland (f 1965) nestleder

Eva Markset Lia (f 1969) styremedlem   

John Terje Veset (f 1967) styremedlem   

Nils Kristian Bogen (f 1955) styremedlem   

Oddrun Englund (f 1960) styremedlem   

Gunnar Bråthen (f 1955) styremedlem   

Cornelis M. J. Gerardus Spooren (f 1965) styremedlem

 

Gard Madsen (f 1969) vara

Øyvind Solbakken (f 1960) vara

Wenche Haugerud (f 1966) vara

Heidi Therese Herum (f 1979) vara

Thomas Slagsvold (f 1971) vara

Helge Forsaa (f 1959) vara

Styresammensetning og valgperiode

Fylkeskommune har vedtektsfestet rett til å oppnevne styremedlemmer

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l

 

Styrende dokumenter/eierstyring

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vtfk/AgendaItems/Search?q=Industriinkubatoren%20Proventia%20AS

Selskapets nettside

https://www.proventia.no/

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler  Magnar Simensen
Oppdatering

18.11.2020

 

Publisert:

03.04.2020

Oppdatert:

18.11.2020 kl.13.19