Raulandakademiet AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

946733105

Etableringsdato

5.6.1987

Eiere

VTFK 1,193% Vinje Kommune 98,807%

Innskutt kapital

VTFK Kr  300 000

Samlet aksjekapital kr 25 150 000

Tilskudd

VTFK yter ikke tilskudd til selskapet

Selskapets formål

Utleige, overnatting, kurs og aktivitetstilbod, og det som naturleg  høyrer til slik verksemd.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Marit Jortveit

Styre inkl vara

Birgit Tveito (styrets leder)
Toril Nicolaisen
Asbjørn Gardsjord
Kjetil Midtgarden Vaagen
Kristian Espeland

Vara for Birgit Tveito, Toril Nicolaisen, Asbjørn Gardsjord og Kjetil M. Vaagen - Ingerid Hayes og Asbjørg Neset

Styresammensetning og valgperiode

 

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Styreleder kr 30 000, styremedlem kr 20 000, varamedlem kr 2 500 per møte

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter, Protokoll og fullmakter

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

 

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

 

Anna B. Jørgensen

Sektor

KRIF

Oppdatering

dato 03.10.2022

Publisert:

21.01.2021

Oppdatert:

25.11.2022 kl.09.51