Sørnorsk filmsenter AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

993 011 207

Etableringsdato

01.02.2008

Eiere

Kristiansand kommune (34,78 %)
Agder fylkeskommune (43,48 %)
Vestfold og Telemark fylkeskommune (13,04 %)
Arendal kommune (8,70 %)

Innskutt kapital

Kr. 15.000,-

Tilskudd

Kr. 296 413,- 2020

Selskapets formål

Selskapet har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon på Sørlandet.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Med en bakgrunn i ønsket om å styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i Telemark, ble Telemark fylkeskommune medeier i Sørnorsk filmsenter i 2011.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Kirsten Rask kirsten@sornorskfilm.no

Styre inkl vara

Styremedlemmer

Petter Benestad (Styreleder) 

Gina Winje (Nestleder) 

Anita Svingen 

Reidun Gøthesen Scherpf 

Jan Kløvstad

Ruben Thorkildsen 

Tiina Suhonen 

 

Varamedlemmer

Johan Fredrik Key Berntsen

Robert Dreier Tveit Holand

Tonje Eikrem Jacobsen

Ine Kristine Gundersen Have

Benedikte Nilsen

Tone Grøttjord

Oddvar Einarson

Styresammensetning og valgperiode

Eierne foreslår medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller til på et samlet styre til generalforsamlingen.

Valgperiode 2 år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Kr. 35 000,- for styreleder, kr. 18 000,- for nestleder kr. 12 000,- for styremedlemmer, 2500,- for varamedlemmer- Er man vara mer enn halvdelen av møtene deles kr. 12 000,- mellom vara- og styremedlem. Reise- og oppholdsutgifter dekkes.

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

Samarbeidsavtale

Politiske saker

 

Selskapets nettside

sornorskfilm.no

Merknader

Med bakgrunn i fylkessammenslåingen vurdere nå eierne nye eierstruktur og endring i vedtekter. Endringene behandles på generalforsmaling 19. juni 2020.

Ansvarlig saksbehandler

 

Anna B. Jørgensen

 Mobil: 924 57 604

mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

14.04.2020