Sørnorsk filmsenter AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

993 011 207

Etableringsdato

01.02.2008

Eiere

Kristiansand kommune, 400 aksjer (33,33%)
Agder fylkeskommune, 400 aksjer (33,33%)
Vestfold og Telemark fylkeskommune 400 aksjer (33,33%)

Innskutt kapital

Kr. 25.000,-

Tilskudd

Kr. 300 000.-  i 2020

Selskapets formål

Selskapet har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon på Sørlandet.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Med en bakgrunn i ønsket om å styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i Telemark, ble Telemark fylkeskommune medeier i Sørnorsk filmsenter i 2011.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Kirsten Rask kirsten@sornorskfilm.no

Styre inkl vara

Styremedlemmer

Daniel Nordgård, styreleder 

Gina Winje, nestleder

Ruben Langfeldt Thorkildsen 

Kjetil Aga

Emilie Kristine Blichfeldt 

 

Varamedlemmer

Vibeke Holm Ruud

Veslemøy Wåle

Malin Andrea Eriksen Briggs

Trond Arntzen

tommy Næss

Styresammensetning og valgperiode

Eierne foreslår medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller til på et samlet styre til generalforsamlingen.

Valgperiode 2 år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Kr. 40 000,- for styreleder, kr. 25 000,- for nestleder kr. 18 000,- for styremedlemmer, 3 500,- for varamedlemmer- Er man vara mer enn halvdelen av møtene deles kr. 12 000,- mellom vara- og styremedlem. Reise- og oppholdsutgifter dekkes.

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter og Aksjonæravtale

Avtale mellom VTFK og selskapet

Samarbeidsavtale

Politiske saker

 

Selskapets nettside

sornorskfilm.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

 

Anna B. Jørgensen

Mobil: 924 57 604

mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

01.10.2020