START Kommunalt oppgavefellesskap

Organisasjonsform

Kommunalt oppgavefellesskap

Organisasjonsnummer

Ikke registrert

Etableringsdato

1.1.2011

Eiere

VTFK samt kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Tønsberg

Innskutt kapital

Ingen

Tilskudd

For 2020 betaler kommunene kr 2,57 pr innbygger. VTFK betaler kr 2,57 pr innbygger i Vestfold.

Selskapets formål

START interkommunalt oppgavefellesskap har som formål å få flere nyetableringer og småbedrifter i endring i Vestfold til å lykkes.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Representantskap

Daglig leder

Merete Østerud

Styre inkl. vara

Velges i første representantskapsmøte

Styresammensetning og valgperiode

 

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Samarbeidsavtale

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Fylkestinget 3.11.2020 SAK 139/20 Avtale om kommunalt oppgavefellesskap

Fylkestinget 15.12.2020 SAK 186/20 Valg av representant

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen

Sektor

NIK

Oppdatering

dato 26.01.2021

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

26.01.2021 kl.08.44