Telemark og Vestfold regionteater AS (Teater Ibsen)

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

930096741

Etableringsdato

Teater Ibsen ble etablert i 1975, under navnet Telemark Teater. I 1991 ble de regionteater også for Vestfold, og byttet da navn til Teater Ibsen.

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune,

Skien kommune

Innskutt kapital

70 000,-

Tilskudd

Kr. 8 242 857 (2021)

Selskapets formål

Teater Ibsen skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Alle innbyggerne i Vestfold og Telemark skal ha mulighet til å oppleve og berøres av kunst og kulturuttrykk. Derfor har fylkeskommunene opprettholdt sitt aktive eierskap i selskapet siden 1975.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Christin Normann christin.normann@teateribsen.no

Styre inkl vara

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Erik Skjervagen, styreleder
Kathrine Kleveland, styremedlem
Mahmoud Farahmand, styremedlem
Elise Andersen, styremedlem

Hans Edvard Askjer, felles varamedlem
Kjersti Myro, felles varamedlem 

Skien kommune:

Helga Lilleland, nestleder
Erik Gulbrandsen, styremedlem

Lars Jøntvedt SkjelbredAase, felles varamedlem

Ansattes representanter:

Fra kunstnerisk personale:
Mathilde A. Skarpsno, styremedlem
Hilde Guri Bohlin, varamedlem

Fra øvrig personale:

Heidi Paulsen, styremedlem
Rune Gåsodden, varamedlem

Styresammensetning og valgperiode

Valgt av valgkomite – 2 års funksjonstid.

Ansattes representanter – 1 års funksjonstid

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

For 2019:
Styreleder honorar kr. 50 000,-
Nestleder honorar kr. 30 000,-
Styremedlemmer honorar kr. 20 000,-
Varamedlemmer honorar kr. 2000,- pr. møte

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter og Eierstrategi. Protokoll fra generalforsamlingen

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

teateribsen.no/

Merknader

Driftstilskuddet til Teater Ibsen er fordelt mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. På staten og 30 pst. på regionen. Vestfold og Telemark fylkeskommunes del av driftstilskudd fra regionen er 20 pst.

Ansvarlig saksbehandler

Anna B. Jørgensen

mobil: 924 57 604

Mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

 

03.03.2021

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.14.41