Teater Ibsen AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

930096741

Etableringsdato

Teater Ibsen ble etablert i 1975, under navnet Telemark Teater. I 1991 ble de regionteater også for Vestfold, og byttet da navn til Teater Ibsen.

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune,

Skien kommune

Innskutt kapital

70 000,-

Tilskudd

Kr. 8 147 846,-

Selskapets formål

Teater Ibsen skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Alle innbyggerne i Vestfold og Telemark skal ha mulighet til å oppleve og berøres av kunst og kulturuttrykk. Derfor har fylkeskommunene opprettholdt sitt aktive eierskap i selskapet siden 1975.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Christin Normann christin.normann@teateribsen.no

Styre inkl vara

Vestfold fylkeskommune:

Svein Kristian Waale, styreleder

Hege Hansson, styremedlem

Per-Eivind Johansen, felles varamedlem

 

Telemark fylkeskommune:

Maja Foss Five, nestleder

Veslemøy Wåle, styremedlem

Jone Blikra, felles varamedlem

 

Skien kommune:

Erik Næs styremedlem

Erik Gulbrandsen, styremedlem

Aase-Gro Bakke, felles varamedlem

 

Ansattes representanter:

Fra kunstnerisk personale:

Mathilde A. Skarpsno, styremedlem

Hilde Guri Bohlin, varamedlem

 

Fra øvrig personale:

Heidi Paulsen, styremedlem

Sigbjørn Rell, varamedlem

Styresammensetning og valgperiode

Valgt av eierne – 4 års funksjonstid. Ansattes representanter – 1 års funksjonstid

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

For 2019:
Styreleder honorar kr. 50 000,-

Nestleder honorar kr. 30 000,-

Styremedlemmer honorar kr. 20 000,- Varamedlemmer honorar kr. 2000,- pr. møte

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter og Eierstrategi

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

 

Selskapets nettside

teateribsen.no/

Merknader

I forbindelse med fylkessammenslåingen behandles endringer i vedtektene på generalforsamlingen 25.mai 2020.

Ansvarlig saksbehandler

Anna B. Jørgensen

mobil: 924 57 604

Mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

 

14.04.2020

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

14.04.2020