Telemark og Vestfold regionteater AS (Teater Ibsen)

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

930096741

Etableringsdato

Teater Ibsen ble etablert i 1975, under navnet Telemark Teater. I 1991 ble de regionteater også for Vestfold, og byttet da navn til Teater Ibsen.

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune,

Skien kommune

Innskutt kapital

70 000,-

Tilskudd

Kr. 8 147 846,-

Selskapets formål

Teater Ibsen skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Alle innbyggerne i Vestfold og Telemark skal ha mulighet til å oppleve og berøres av kunst og kulturuttrykk. Derfor har fylkeskommunene opprettholdt sitt aktive eierskap i selskapet siden 1975.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Christin Normann christin.normann@teateribsen.no

Styre inkl vara

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Erik Skjervagen, styreleder

Kathrine Kleveland, styremedlem

Mahmoud Farahmand, styremedlem

Elise Andersen, styremedlem

 

Hans Edvard Askjer, felles varamedlem

Kjersti Myro, felles varamedlem 

 

Skien kommune:

Helga Lilleland, nestleder 

Erik Gulbrandsen, styremedlem

 

Lars Jøntvedt SkjelbredAase, felles varamedlem

 

Ansattes representanter:

Fra kunstnerisk personale:

Mathilde A. Skarpsno, styremedlem

Hilde Guri Bohlin, varamedlem

 

Fra øvrig personale:

Heidi Paulsen, styremedlem

Rune Gåsodden, varamedlem

Styresammensetning og valgperiode

Valgt av valgkomite – 2 års funksjonstid.

Ansattes representanter – 1 års funksjonstid

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

For 2019:
Styreleder honorar kr. 50 000,-
Nestleder honorar kr. 30 000,-
Styremedlemmer honorar kr. 20 000,-
Varamedlemmer honorar kr. 2000,- pr. møte

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter og Eierstrategi. Protokoll fra generalforsamlingen

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

teateribsen.no/

Merknader

For å ivareta kontinuitet i styret er kun halve styret på valg om gangen. Ved full utskiftning av styret i 2020 er to styremedlemmer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune valgt for et ekstra år.

Ansvarlig saksbehandler

Anna B. Jørgensen

mobil: 924 57 604

Mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

 

14.04.2020

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

27.08.2020 kl.14.57