Vestfold Festspillene AS

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer 959 259 119 (brreg.no)
Etableringsdato 4.10.1990
Eiere Vestfold fylkeskommune og 11 kommuner i Vestfold
Selskapets formål

Vestfold Festspillene AS skal gjennom årlig festspill presentere regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur av høy kvalitet. Selskapet skal være en betydelg nasjonal kulturarrangør som profilerer Vestfold som kulturfylke. Festspillprogrammet skal ha hovedvekt på musikk, men også musikk i samspill med andre kunstarter. Vestfoldfestspillene skal være en utvikler av nye produksjoner og søke å supplere det eksisterende kulturtilbudet i Vestfold i samarbeid med fylkets kommuner og kulturaktører. Festspillprogrammet skal også inneholde produksjoner av høy kvalitet for målgruppen barn og unge.»

Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Festspilldirektør Truls Sanaker
Styre

Stein Kinserdal, leder

Siv Hjertø, nestleder

Agnar Aspaas

Ida Johre

Olaf Brastad

Styresammensetning og valgperiode Valgperiode 2 år
Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker Oversikt politiske saker Vestfold Festspillene AS (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Vestfold Festspillene (vestfoldfestspillene.no)
Ansvarlig saksbehandler

Dag Henrik Skattebo, rådgiver kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold Fylkeskommune 

Epost: dagsk(at)vfk.no

Mobil: 990 02 440

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13.02