Vestfold Kollektivtrafikk AS

Fra og med 1.1.2006 er oppgavene til Vestfold Kollektivtrafikk AS overført til Vestviken Kollektivtrafikk AS som er administrasjonsselskap for Kollektivtrafikken i Vestfold. Driften av kollektivtrafikk er nå tilbakeført Vestfold Kollektivtrafikk AS.

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer 979 842 791 (brreg.no)
Etableringsdato 17.04.1998
Eiere  Heleid Vestfold fylkeskommune
Selskapets formål Selskapet har til formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter, samt drive, eie og/eller eie kollektiv-trafikkterminaler, ruteopplysningstjenester, markedsføring, informasjon og produktutvikling.
Historisk bakgrunn for eierinteressen

Vestfold Kollektivtrafikk AS ble etablert i 1998 og var frem til 2005 Vestfold fylkeskommunes administrasjonsselskap for kollektiv-transport. I 2005 ble Vestviken Kollektivtrafikk AS etablert i samarbeid med Buskerud og Telemark fylkeskommuner, og den 01.01.2006 overtok Vestviken Kollektivtrafikk AS ansvaret for driften av kollektivtrafikken i Vestfold. Vestviken Kollektivtrafikk AS driftet etter dette kollektivtransporten i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

Vestfold Kollektivtrafikk AS sin rolle ble etter 2005 et rent forvaltnings- og investeringsorgan for tidligere opptjente midler som skulle benyttes på tiltak innenfor kollektivtransport i Vestfold.
Etter at Buskerud og Telemark fylkeskommuner vedtok å gå ut av Vestviken Kollektivtrafikk AS, valgte Vestfold fylkeskommuner å gjøre det samme sommeren 2015. Fylkeskommunen hadde det tidligere kollektivselskapet Vestfold Kollektivtrafikk AS, og tilbakeførte driften til dette selskapet.

Vestfold fylkeskommune har siden 1999 organisert kollektiv-transporten gjennom aksjeselskapsformen.

Styrende organer  
Daglig leder Erik Gundersen
   

 

 

Styremedlemmer

 

 

 

 

 

Varamedlemmer

 

 

 

 

Styreleder: Per-Eivind Johansen
Styremedlemmer:

Jan Erik Hvitstein,

Anne Rygh Pedersen

Svein Kristian Waale 

Torunn Karlsvik Glenna


Styremedlem fra de ansatte velges av og blant de ansatte.

Varamedlemmer i numerisk rekkefølge:

Ingvild Holth

Ivar Ramberg

Lisbeth Mølholm Zaleski

Inger Dalen

Varamedlem fra de ansatte velges av og blant de ansatte

   
   
   
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.net)
Styrende dokumenter/eierstyring Vedtekter 
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Merknader  
Hjemmeside  https://www.vkt.no/
 Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen, rådgiver samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: danielm(at)vfk.no

Mobil: 918 50 377

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: Mai 2019

Oppdatering utført av: Daniel Maslø-Hansen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13.02