Vestfoldmuseene IKS

Organisasjonsform Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer 993 871 184 (brreg.no)
Etableringsdato 22.01.2009
Eiere Vestfold fylkeskommune 36% og kommunene:
 • Larvik 16%
 • Sandefjord 16%
 • Tønsberg 16%
 • Horten 8.5% og øvrige kommuner Hof, Holmestrand, Sande, Svelvik og Re på henholdsvis 1.5% hver
Selskapets formål Være et kompetansesenter innenfor kunst, kulturhistorie og arkiv.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Driftsselskap for kommunenes museer, Vestfold arkivet m.m.
Styrende organer Representantskapet
Daglig leder Lene Walle
Styre

Styreleder: Vidar Ullenrød

Styremedlemmer: 

 • Medlem:  Gunnar Friberg (nestleder)
 • Medlem:  Sidsel Helliesen
 • Medlem:  Erk Bjune
 • Medlem:  Jorid Sønju
 • Ansattrepresentanter: Kristin Halaas
 • Ansattrepresentant: Kim Solberg

Vara i numerisk rekkefølge:

 • Bente Fosshaug
 • Trygve Sivertsen
 • Hilde Borgir

 

Styresammensetning og valgperiode  
 Regnskap Sist leverte regnskap (brreg.no)
Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet Samarbeidsavtale
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Vestfold museene IKS  (vestfoldmuseene.no)
Ansvarlig saksbehandler

Stine-Marie Schmedling, prosjektkoordinator/rådgiver Kulturarv i Vestfold fylkeskommune

E-post: stinemariea@vfk.no
Mobil: 476 00 612

Oppdateringer

Sist oppdatert: 2. mars 2018

Oppdatering utført av: Tor Skytøen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 14.05.2020 kl.15.29