Vestviken Kollektivtrafikk AS

Driften er overført Vestfold Kollektivtrafikk AS.

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer 988462519 (brreg.no)
Etableringsdato  20.06.2005
Eiere Eies i dag med 33,33% hver av henholdsvis Buskerud-, Vestfold- og Telemark fylkeskommune.
Selskapets formål Å kjøpe transporttjenester og samordne offentlige betalte transporter i henhold til avtaler med sine eiere. Selskapet kan drive, leie eller eie kollektivtransportterminaler, ruteopplysningstjenester og hertil knyttet markedsføring, informasjon og produktutvikling.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Tok over etter Vestfold Kollektivtrafikk AS
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Erik Gundersen
Styre

Styreleder: Per-Eivind Johansen
Jorund Arne Ruud
Trond Johansen

Styremedlemmer: En represenant fra henholdsvis Buskerud og Telemark

Styresammensetning og valgperiode Styret velges for 2 år av gangen. Samtlige valgt i 2012
Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet
Politiske saker   Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Merknader Siden 2009 har Skatt Sør ført en sak mot Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) om rett til fradragsføring av merverdiavgift. Avgiftssaken gjelder om selskapet driver avgiftspliktig virksomhet. Saken har vært til behandling i lagmannsretten. Dom falt 14.03.14 og selskapets syn vant der frem slik at byrettens dom ble opphevet.

Buskerud fylkeskommune vedtok i 2009 å gå ut av VKT for å etablere et eget kollektivselskap som sitt innkjøpsorgan. Telemark fylkeskommune vedtok i juni 2014 å avslutte sitt eierskap i VKT, og sa opp rammeavtalen med VKT med virkning fra 01.07.2014. Telemark fylkeskommune er nå i prosess for overføring av oppgaver. Vestfold fylkeskommune skal videreføre sitt eierskap i VKT, og vil bli stående igjen som eneste aksjonær. Siden VKT ‘s virksomhet vil bli betydelig endret ved at to aksjonærer går ut, vil Vestfold fylkeskommune foreta en gjennomgang av styringssystemet.
Selskapets nettside Vestviken kollektivtrafikk (vkt.no)
Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen, rådgiver samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: danielm(at)vfk.no

Mobil: 918 50 377

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13.02