Viken Filmsenter AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

997 488 848

Etableringsdato

November 2011

Eiere

Viken fylkeskommune (60 %)

Vestfold og Telemark Fylkeskommune (20 %)

Oslo kommune (20 %)

Innskutt kapital

Kr. 25 000,-

Tilskudd

Kr. 421 498,- 2020

Selskapets formål

Selskapet skal bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Med en bakgrunn i ønsket om å styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i Vestfold, ble Viken Filmsenter as etablert sammen med fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. I desember 2016 ble Oslo kommune medeier i selskapet.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Ånund Austenå aanund@vikenfilmsenter.no

Styre inkl vara

Styreleder: Leif Holst jensen, Oslo kommune

Styremedlemmer:

Turid Marthinsen, (Nestleder), Akershus fylkeskommune

Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune

Niclas Tokerud, Buskerud fylkeskommune

Svein Kristian Waale, Vestfold fylkeskommune

Ingvil Giske, Produsentforeningen

Jostein Oksavik, Filmforbundet

Gunhild Enger, Norske filmregissører

 

Varamedlemmer:

Unnur Sande, Oslo kommune

Tom G. Eilertsen, Akershus fylkeskommune

Hans-Petter Thøgersen, Østfold fylkeskommune

Marte Ødegård, Buskerud fylkeskommune

Hilde B K Glenne, Vestfold fylkeskommune

Stian N. langaard-Nielsen, Produsentforeningen

Line Hatland, Filmforbundet

Magnus Mork, Norsk filmregissører

Styresammensetning og valgperiode

Eierne foreslår medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller til på et samlet styre til generalforsamlingen.
Valgperiode 2 år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Styreleder 50.000,- Styrenestleder 35.000,-

Styremedlem 30.000,-Varamedlem 2.500,- pr. møte.

Fullt styrehonorar krever 50% oppmøte. Dersom fremmøteprosenten er lavere

tilstås 50% av styrehonoraret.

Varamedlem med frammøteprosent på 50% eller høyere, tilstås halvt styrehonorar.

Styrets medlemmer og varamedlemmer tilstås reisegodtgjøring etter statens satser.

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

Aksjonæravtale

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

vikenfilmsenter.no

Merknader

Vestfold og Telemark fylkeskommune avslutter sitt eierskap 20.06.2020

Ansvarlig saksbehandler

 

Anna B. Jørgensen

Mobil: 924 57 604

mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

14.04.2020

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

27.04.2020 kl.13.02