Styrer, råd og nemnder

Vestfold og Telemark fylkeskommune er representert i eksterne styrer, råd og nemnder. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle styrer, råd og nemnder som viser deltagelse og oversikt over hvem som er valgt inn fra fylkeskommunen.

Siden er under oppbygging og det er derfor ikke alle selskapene du finner informasjon om foreløpig. Der du finner informasjon er denne ikke oppdatert.

Biogass Oslofjord

Brattfjell-Vindeggen Vernelandskapsområde

Bypakke Tønsbergregionen

Bypakke Grenland

Bygdepakke Midt-Telemark 

Conference of Peripheral Maritim Regions (CPMR)

CPMR Nordsjøkommisjonen

Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Euromontana

Fjellnettverket

Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken 

Færder Nasjonalparkstyre

Godskonsept Vestfold/Telemark

Hardangerviddarådet

Innovasjon Norge

Interreg Øresund - Kattegat - Skagerak

Jernbaneforum Sør

Jomfruland Nasjonalpark

Jomfruland Nasjonalparkstyre

Klima og energinettverket i Vestfold og Telemark

Konsesjonskraftstyret i Telemark

KS Fylkesmøte

KS Landsting

Nordisk Transportpolitisk netværk og deltagelse på studietur

Norsk Industriarbeidermuseum

Nordsjøkommisjonens Energi og klimaendring-gruppe

Nynorsk kultursentrum

Odd Gleditch fondet

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordfondet

Osloregionens Europakontor

Partnerskap for landbruket

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

Rovviltnemnda region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud)

Samarbeidene Kraftfylka

Skjærgårdstjenesten (driftsstyre Telemark)

Styre for Sandefjord folkehøyskole

Sparebanken Sørs forstanderskap

Sparebankstiftelsen

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark

Trygg trafikk

Verdensarvrådet

Verdiskaping Vestfold

Vestfold og Telemark vannregion

Østlandssamarbeidet fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

Østlandssamarbeidet fagpolitisk for samferdsel

Østlandssamarbeidet kontaktutvalg

Østlandssamarbeidet Representantskapet

 

Publisert: 20.11.2017 Oppdatert: 05.10.2020