Styrer, råd og nemnder

Vestfold og Telemark fylkeskommune er representert i eksterne styrer, råd og nemnder. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle styrer, råd og nemnder som viser deltagelse og oversikt over hvem som er valgt inn fra fylkeskommunen.

Siden er under oppbygging og det er derfor ikke alle selskapene du finner informasjon om foreløpig. Der du finner informasjon er denne ikke oppdatert.

Biogass Oslofjord

Brattfjell-Vindeggen Vernelandskapsområde

Bypakke Tønsbergregionen

Bystrategi Grenland

Conference of Peripheral Maritim Regions (CPMR)

CPMR Nordsjøkommisjonen

Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Euromontana

Færder Nasjonalparkstyre

Fjellnettverket

Hardangerviddarådet

Innovasjon Norge

Jernbaneforum Sør

Jomfruland Nasjonalpark

Jomfruland Nasjonalparkstyre

Konsesjonskraftstyret i Telemark

Kraftfylka

KS Fylkesmøte

KS Landsting

Midt Telemark Bygdepakke

Nordisk Transpotrpolitisk netværk og deltagelse på studietur

Norsk Industriarbeidermuseum

Nynorsk kultursentrum

Oslofjordens Friluftsråd

Osloregionens Europakontor

Partnerskap for landbruket

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

Rovviltnemnda region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud)

Skjærgårdstjenesten

Styre for Sandefjord folkehøyskole

Styringsgruppe Godstrafikk

Sparebanken Sørs forstanderskap

Sparebankstiftelsen

Telemarkskanalen regionpark

Telemark utviklingsfond (TUF)

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark

Trygg trafikk

Verdensarvrådet

Verdiskaping Vestfold

Vestfold og Telemark vannregion

Vestfold klima og energiforum

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk næring og kompetanse

Østlandssamarbeidet Representantskapet

 

Publisert: 20.11.2017 Oppdatert: 29.05.2020

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]