Biogass Oslofjord

Det oppnevnes to politisk representant for Vestfold og Telemark fylkeskommune i politisk styringsgruppe.

Styringsgruppa velger selv leder.

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Ådne Naper (SV), styreleder

Liv Margit Karto (H)

Ansvarlig sektor: Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 05.02.2021 kl.14.27