Biogass Oslofjord

Det oppnevnes en politisk representant for Vestfold fylkeskommune i politisk styringsgruppe.

Styringsgruppa velger selv leder og to representanter til et arbeidsutvalg.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Kåre Pettersen (V)

Liselotte Aune Lee (AP)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.29