Distriktsprogramråd for NRK Vestfold

Det velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

For valgperioden 2016 – 2020 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Dag N. Kristoffersen (V) (leder)

Sven Marius Gjeruldsen Halle (H)

Randi Hagen Fjellberg (MDG) Thorvald Hillestad (SP)
Ketil R. Teigen (AP) Nell Gaalaas-Hansen (SV)
Egil Høegh (H) Ellen Eriksen (FrP)

Lina Bringsli (KrF)

Ingar Eikbråten (FrP)

Ansvarlig sektor: Stab/kommunikasjon

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.29