Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Det velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

For valgperioden 20120 – 2023 er følgende representant valgt inn fra Vestfold og Telemark  fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Per Asbjørn Andvik (SP) Anne-Nora Oma Dahle (SP)
Maja Foss Five (AP), leder Fabian Wahl Sandvold (AP)
Anne Line R. Nilsson (MDG) Tobias Drevland Lund (Rødt)
Ellen Eriksen (FRP) Egil Høeg (H)
Muctarr Coroma (AP) Reidar Skoglund (H)

Ansvarlig sektor: 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 19.03.2021 kl.10.58