Fagpolitiske utvalg

Til hvert av de tre fagpolitiske utvalgene skal det oppnevnes to medlemmer med

varamedlem, en fra posisjonen og en fra opposisjonen. Etter retningslinjene til

Østlandssamarbeidet bør medlemmer til fagpolitiske utvalg gjerne komme fra tilsvarende

hovedutvalg i fylkeskommunen. 

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Østlandssamarbeidets internasjonalt fagpolitisk utvalg 

Kåre Pettersen (V)

Jan Nærsnes (H)

Karl Einar Haslestad (Ap 

Kathrine Kleveland (Sp) 

Ansvarlig sektor: Regional

 

 

Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for samferdsel 

Hans Hilding Hønsvall (Krf)

Liv M. Karto (H)

Morten Istre (Ap)

Lene Lauritsen Kjølner (H)

Ansvarlig sektor: Regional

Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for utdanning

Frode G. Hestnes (Frp)

 Lina Bringsli (Krf)

 Truls Vasvik (Ap)

 Nell Gaalaas-Hansen (Sv)

Ansvarlig sektor: Utdanning

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.29