Fagskolen

Det velges et styre som består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Det velges to representanter for skoleeier, samt følgende oppnevnelser: Ett medlem oppnevnes etter forslag fra NHO i Vestfold, ett medlem etter forslag fra LO i Vestfold, ett medlem fra KS i Vestfold, Ett medlem etter forslag fra Norsk Rederiforbund (NR), ett medlem etter forslag fra Norsk Sjømannsforbund (NSF.) Fylkestinget velger leder av styret.

 

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Per-Eivind Johansen (H), leder

Elin Berg Schmidt (V)

Inger Lønseth (Ap)

Aud Gunnestad (Ap)

Ansvarlig sektor: Utdanning

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.29