Færder nasjonalparkstyre

Vestfold fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og skal

innstille en kvinne og en mann blant fylkestingets faste medlemmer.

Miljødirektoratet vil deretter reoppnevne nasjonalpark/verneområdestyrene på bakgrunn av

forslagene fra kommuner/fylkeskommuner. Sammensetning av styret skal følge kravene til

kjønnsfordeling i likestillingsloven § 13. Nettside: færdernasjonalpark.no

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Kåre Pettersen (V)

Nell Gaalaas Hansen (SV)

 

Ansvarlig sektor: Kultur 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.28