Foreningen Osloregionens Europakontor

Det oppnevnes ett medlem med vara til styret.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Styret

 

Aasa Gjestvang (Hedmark fylkeskommune)

Kåre Pettersen (V), fylkesvaraordfører 

Ansvarlig sektor: Regional 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.28