Innovasjon Norge Buskerud - Vestfold

I 2015 fattet hovedstyret i Innovasjon Norge vedtak om å forlenge funksjonstiden for sittende regionale styrer til 31. juli 2016, for å avvente Stortingets behandling av lov om Innovasjon Norge. Det er etter dette avklart at regionale styrer er avviklet på regionalt nivå, slik at det ikke lenger skal velges representant til et styre.

 

Medlem

Vara

 

 

Ansvarlig sektor: Regional 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019