KS Fylkesmøte

Til KS Fylkesmøte sier KS vedtekter pkt. 12.12 at fylkeskommunenes representanter til

Fylkesmøte skal bestå at fylkesordfører og 12 fylkestingsmedlemmer med personlig

varamedlemmer. 

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Rune Hogsnes, fylkesordfører 

Elisabeth A. Runsjø (H) 

Fredrik Tronhus (H) 

Renate Sølversen (H)

Liv Margit Karlo (H)

Erik Holmelin (H) 

Frode Hestnes (Frp) 

Knut Anvik (Frp) 

Ellen Eriksen (Frp

Ingar Eikbråten (Frp)

Hans Hilding Hønsvall (Krf)

Lina Bringsli (Krf)

Kåre Pettersen (V)

Aina Dahl (V)

Arve Høiberg (Ap)

Karl Einar Haslestad (Ap)

Liselotte Aune Lee (Ap)

Janne Ekmann (Ap)

Truls Vasvik (Ap)

Ole Henrik Augestad (Ap)

Nell Gaalaas-Hansen (SV)            

Camilla Bjørkmark (Ap)

Trude Viola Antonsen (Ap)

Tom Strømstad Olsen(Ap)

Kathrine Kleveland (Sp)

Lise Marie Sommerstad (Sp)

Ansvarlig sektor: Stab/juss

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.28