Nordisk Transportpolitisk netværk og deltagelse på studietur

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til årsmøtet fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Arve Høiberg (AP) 

Harald Moskvil (MDG)

Knut Anvik (FRP)

Liv Margit Karto (H)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12.53