Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe Smarte Regioner

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Ådne Naper (SV)

 

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12.53