Oslofjordfondet RFF

Det foreslås to medlemmer og to numeriske varamedlemer fra hvert av de fire fylkene og staten til styret i det regionale forskningsfondet kalt Oslofjordfondet, til sammen 10 styremedlemmer og 10 varamedlemmer. Det foreslås representanter av begge kjønn. En felles valgkomite for de fire fylker vil finnet et samlet forslag til styresammensetning ut fra hensyn til kjønnsbalanse og kompetanse.

Valgkomiteen foreslår to styremedlemmer fra hvert fylke pluss to styremedlemmer fra staten med to numeriske varamedlemmer fra hver organisasjon. Dette medfører at vara nr 1 blir spurt først ved fravær av ett av styremedlemmene fra en organisasjon.

Styret skal settes sammen av personer med bred innsikt i forskning, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig. Det er ønskelig at minst én av medlemmene har kompetanse fra privat næringsliv. Sittende styremedlemmer kan gjenoppnevnes for til sammen to perioder. Det anses som en fordel med noe kontinuitet blant styremedlemmene. Dersom alle styremedlemmene blir sittende i ny periode 2016-2020, må alle til valg i neste periode.

Valgkomiteens innstilling leveres hver fylkeskommune som igjen oppnevner sine medlemmer. Det fremmes egen sak i hver fylkeskommune når valgkomiteens innstilling foreligger. Vertsfylket Vestfold oppnevner i tillegg de to medlemmene med numeriske vara på vegne av staten.

For valgperioden 2016 – 2020 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Medlem

Liv Margit Karto (H)

Arve Høiberg (AP)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.27