Østlandssamarbeidet Kontaktutvalget

Fylkestinget skal til oppnevne to medlemmer med varamedlem, en fra posisjonen og en fra

opposisjonen, til Kontaktutvalget for Østlandssamarbeidet.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Arve Høiberg (Ap)

Liselotte Aune Lee (Ap)

Rune Hogsnes (H)

Kåre Pettersen (V)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.22