Plattform Vestfold

Det velges 5 medlemmer med varamedlemmer. I inneværende periode har representasjon

vært ivaretatt av fylkesordfører, leder for hovedutvalg for samferdsel og miljø,

opposisjonsleder og to medlemmer, alle med varamedlem.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Rune Hogsnes (H)

Kåre Pettersen (V)

Hans Hilding Hønsvall (Krf)

Aina Dahl (V)

Liv M. Karto (H)

Knut Anvik (Frp)

Arve Høiberg (Ap)

Harald Moskvil (Mdg)

Tom Strømstad Olsen (Ap)

Kathrine Kleveland (Sp)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.27