Politisk forum Skagerak

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til dialogforumet fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Tone Berge Hansen (AP)

Jan Birger Løken (H)

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12.57